Banco de México – mennica meksykańska Wrzesień 19, 2015

Bank Meksyku, (ang. Bank of Mexico) meksykański bank centralny, założony w 1925, z siedzibą w Meksyku.

Producent znanej na całym świecie monety bulionowej Libertada Meksykańskiego, którego emisje rozpoczął w 1981 roku. Jako, że był to od początku pełnoprawny środek płatniczy, stabilniejszy niż dotychczasowa waluta to zdecydowano się na produkcje w mniejszych gramaturach niż uncja trojańska (~31,1g). Dzięki temu łatwiej go było wykorzystywać jako walutę, gdyż można było wydawać resztę. Był pierwszą monetą bulionową produkowaną od 1991 roku w gramaturach: 1/2 uncji, 1/4 uncji, 1/10 uncji, 1/20 uncji.  

Banco de Mexico

Banco de Mexico

Bank w początkach swojego istnienia był instytucją komercyjną o mieszanej formie własności – 51% udziałów należało do państwa, natomiast 19% do banków komercyjnych. Od początku swojego istnienia jako bank centralny miał prawo do emisji pieniądza. W 1932 roku został zreformowany na mocy dekretu prezydenckiego i stał się państwowym bankiem centralnym. Przyjął funkcje gwaranta w stosunku do banków komercyjnych, uzyskał prawo do prowadzenia operacji redyskonta, emisji rządowych obligacji i bonów skarbowych oraz przejął odpowiedzialność za politykę pieniężną. Od 1959 współfinansuje sektor publiczny, ma większościowe udziały w instytucjach kredytowych Meksyku.  1 IV 1994 uzyskał autonomię, działa na wzór amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej.

Monety bulionowe jak już wspomniane było na początku emituje od 1981 roku. Na początku był to złoty Libertad, zaś rok później również srebrny. Od 1991 roku jako pierwszy na świecie rozpoczął emisję monet w różnych gramaturach, zarówno dla złotej jak i srebrnej. W 1996 roku rozszerzono gramatury o wersje 2-uncje i 5-uncji. Aktualnie dostępne są jeszcze libertady o wadze 1 kilogram.

Libertad meksykański złoty rodzina
Źródła:
  • www.banxico.org.mx
  • en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Mexico
  • internationalman.com/articles/the-mexican-libertad-the-currency-solution

Dodaj komentarz