Metale szlachetne jako pewna inwestycja Listopad 28, 2015

Lokowanie nadwyżek finansowych stało się coraz trudniejsze, gdyż współczesne rynki finansowe oferują nam wiele możliwości. Niestety, inwestycje obarczone najmniejszym ryzykiem (np. lokaty bankowe tudzież obligacje Skarbu Państwa) nie przynoszą pożądanych efektów. Ze względu na zmianę wartości pieniądza w czasie realna stopa procentowa jest bardzo niska lub wręcz zerowa. Dlatego też ciekawą alternatywę stanowią inwestycje w metale szlachetne, które nie podlegają prawu inflacji, ani nie są opodatkowane. Choć ta forma lokowania kapitału kojarzy się z ekskluzywnością, to tak naprawdę dzięki swojej różnorodności jest ona dostępna dla każdego.

Co należy wiedzieć o inwestowaniu w metale szlachetne?

Inwestycje w metale szlachetne uważane są za dobrą formę zabezpieczenia posiadanego majątku. Ich podaż na rynku światowym jest precyzyjnie określona, co oznacza, iż w długim okresie wartość kruszców powinna pozostać na stabilnym poziomie. W przeciwieństwie do pieniądza, nie da się „dodrukować” dodatkowej ilości złota, srebra czy pierwiastków z grupy platynowców. Dlatego też metale szlachetne nie podlegają prawu inflacji. Co więcej, z czasem stale wzrasta ich wartość, zwłaszcza w okresie gospodarczego i politycznego załamania. Trzeba również wiedzieć, że taka inwestycja nie przynosi regularnych dochodów okresowych takich jak dywidendy czy odsetki.

Jaka jest najlepsza forma inwestycji w metale szlachetne?

Najpewniejszą formą inwestycji w metale szlachetne jest zakup fizycznych jednostek, ponieważ wówczas mamy pewność ich faktycznego posiadania. Co ważne, zyski związane ze sprzedażą metali szlachetnych w formie fizycznej są zwolnione od podatku Belki, który obecnie wynosi aż 19%. Ma to związek z wykładnią polskiego prawa, w świetle którego kruszce te są traktowane jak towar. Dlatego też w przypadku ich zyskownej odsprzedaży, uzyskane przychody nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. Oczywiście, dzieje się tak, gdy transakcji kupna-sprzedaży nie przeprowadzamy w ramach działalności gospodarczej lub spekulacyjnej. Ponadto, pojedyncze transakcje do wysokości 15 000 euro nie muszą być rejestrowane.

Jakie formy przyjmuje inwestowanie w jednostki fizyczne metali szlachetnych?

Tutaj potencjalny inwestor ma szeroki wachlarz możliwości. Jednak warto przyjrzeć się tym najpopularniejszym formom.

Pierwszą możliwością jest zakup tzw. monet bulionowych, czyli takich, które nie mają wartości numizmatycznej. Sugeruje się nabycie tych o wartości co najmniej jednej uncji. Do najpopularniejszym monet bulionowych należą Kanadyjski Liść Klonowy(w formie złotej i srebrnej) oraz Krugerrandy z RPA (wyłącznie w formie złotej).

Kolejną formą zakupu metali szlachetnych są sztabki. Obecnie istnieje możliwość zakupu nawet jednogramowych sztabek. Jednak największą popularnością cieszą się te o gramaturze 1 uncji(31,1g) i 100g. Należy zaznaczyć, że im wyższa waga, tym mniejszy koszt wybicia, a co za tym idzie – lepsza cena w przeliczeniu na jeden gram.

Czy zakup fizycznych jednostek metali szlachetnych to jedyna możliwość?

Otóż nie. Jest to tylko jedna z wielu dostępnych form inwestowania w metale szlachetne. Inną, mniej popularną są np. kontrakty ETF (ang. Exchange Traded Funds), które naśladują kurs danego kruszcu szlachetnego. Są one powszechnie dostępne na wielu światowych giełdach, i co ważne – łatwo zbywalne. Ponadto, marża handlowa jest dużo niższa niż w przypadku zakupu jednostek fizycznych. Omawiane fundusze dzielą się na dwie kategorie. Pierwsze z nich inwestują w jednostki metali szlachetnych i magazynują je w sejfach bankowych lub własnych. Następnie, potencjalny inwestor wykupuje prawo do ilości zgromadzonego kruszcu. Natomiast fundusze GLD swoją działalność opierają na kontraktach terminowych. Kiedy instrument ulega wygaśnięciu dochodzi jedynie do gotówkowego rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu. Należy jednak podkreślić, że powyższe formy inwestowania bazują na zaufaniu do emitentów i są ryzykowne, gdyż nie widzimy fizycznie produktu, nie możemy go schować, a w przypadku upadku sprzedawcy istnieje ryzyko utraty zainwestowanych środków.

Kolejną opcją jest zakup akcji firm wydobywczych. Jednak ten instrument jest wystawiony na wiele czynników zwiększających ryzyko inwestycji. W przypadku krachu giełdowego wartość akcji spółek wydobywczych metali szlachetnych, podobnie jak akcje innych notowanych podmiotów, szybko spadnie. Ponadto trzeba rozważyć możliwość wystąpienia katastrof naturalnych (np. zalania kopalni) oraz wpływu czynnika ludzkiego (np. strajki), co również odbije się na posiadanych instrumentach. Warto pamiętać, iż spółki giełdowe próbują w różny sposób zwiększyć swoją rentowność, np. wykorzystując dźwignię finansową. Mechanizm jej działania jest dwustronny. Oznacza to, iż w ten sposób można zwielokrotnić rentowność i zyski spółki. Jednak w okresie chociażby przejściowych problemów, czy chwilowego osłabienia koniunktury, może doprowadzić spółkę nawet do upadku.

Bardziej zaawansowani inwestorzy powinni rozważyć samodzielny zakup opcji lub kontraktów terminowych. W przypadku alternatywnych platform (np. Forex’a) należy pamiętać o wysokim ryzyku z tym związanym. Przykładowo, operatorzy giełdy mogą zażądać nagłego zwiększenia depozytu, który pozwoli na uruchomienie danego kontraktu. W przeciwnym wypadku można stracić nawet całość zainwestowanego dotąd kapitału.

Podsumowując…

… wachlarz inwestycji w metale szlachetne jest bardzo różnorodny, a powyższe rozważania nie wyczerpują tematu. Poszczególne propozycje odróżnia przede wszystkim związane z nimi ryzyko, dzięki czemu każdy z inwestorów znajdzie coś dla siebie. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę indywidualną skłonność do ryzyka. Jednak należy ponownie podkreślić, iż lokowanie kapitału w metale szlachetne jest inwestycją wolną od inflacji. Ponadto, w okresie załamania koniunktury bądź chaosu politycznego, posiadane aktywa dodatkowo zyskają na wartości. Wbrew pozorom, jest to inwestycja bardzo płynna, dlatego też łatwo spieniężyć zapasy kruszców. Z drugiej strony, posiadane monety czy sztabki nie przynoszą okresowych dochodów w postaci np. odsetek. Dodatkowo, należy się liczyć z kosztami ich magazynowania. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż zainteresowanie lokowaniem kapitału w metale szlachetne na rynku wciąż rośnie, można wysnuć wniosek, iż argumenty za tym typem inwestycji są dużo silniejsze niż te przeciw.

Dodaj komentarz