Jak wyliczyć cenę złota? Grudzień 3, 2015

Wycenę posiadanej inwestycji w złocie zdecydowanie ułatwiają zasady związane z wykonywaniem sztabek. Znając gramaturę zakupionej sztabki za pomocą odpowiednich wzorów z łatwością można uzyskać jej aktualną wartość. Jednak należy pamiętać, iż jest to wycena na dany dzień, zatem należy regularnie i na bieżącą sprawdzać bieżącą wartość posiadanego złota.

Jak przeliczyć cenę uncji na gramy?

Powszechnie stosowaną jednostką jest uncja trojańska. Wynosi ona 31,1 grama kruszcu (najczęściej złota). O jej znaczeniu świadczy fakt, iż najważniejsze światowe giełdy podają notowania właśnie tak wyważonej uncji złota bądź innego metalu szlachetnego.

Skoro uncja to 31,1 g to…

… dalsza część obliczeń opiera się o umiejętność odczytania notowań giełdowych i wykorzystanie kalkulatora prostego. Znając gramaturę uncji oraz jej cenę bieżącą, można przy zastosowaniu proporcji obliczyć bieżącą wartość posiadanej inwestycji. Należy pamiętać, iż złoto kwotowane jest w dolarach, dlatego w obliczeniach należy również uwzględnić kurs lokalnej waluty. Wówczas trzeba dokonać obliczenia wartości uncji złota wykorzystując obowiązujący w danym dniu przelicznik 1 dolara do złotego. Jednak w dobie Internetu, można znaleźć na portalach finansowych odpowiednie kalkulatory, które wykonają cały rachunek za nas.

W przypadku posiadania monet bulionowych sprawa wygląda podobnie. Każda z nich posiada wagę wyrażoną w uncjach. Przykładowo są to ½ uncji, ¼ uncji. Wówczas wagę monety wyrażoną w tej jednostce wystarczy przemnożyć przez cenę uncji złota z danego dnia, a następnie uzyskany wynik przeliczyć na wartość w walucie lokalnej.

sztabka złota 1 uncja

Sztabka złota 1 uncja, zapakowana w certipack. Perth Mint.

Przykład

Jan Kowalski posiada sztabkę złota o wadze 100 g. Cena uncji złota w dniu 27.11.2015 wynosiła 1055,9 $. Kurs dolara do złotego w tym dniu podany przez NBP wynosił 4,03 zł za 1 $. Zatem:

1055,9 $ × 4,03 zł = 4255,28 zł za uncję.

100 g :31,3g = 3,22 uncje zatem… 3,22 uncji × 4255,28 zł = 13682,52 zł

Wyceny tej można dokonać również w inny sposób. A mianowicie, najpierw obliczyć cenę 1 g złota, a następnie uzyskaną wartość przemnożyć przez gramaturę posiadanej sztabki. Wynik będzie ten sam.

Jan Kowalski posiada również monetę bulionową o wadze ¼ uncji. Wyceny dokonuje w tym samym dniu, co posiadanej sztabki złota.

¼ uncji × 1055,9 $ = 263,98 $ zatem 263,98 ×4,03 zł = 1063,82 zł

Dlaczego ceny sztabek oferowanych do sprzedaży są wyższe od obliczonej wartości?

Obliczona wartość stanowi cenę rynkową z danego dnia. Proponowane ceny złotych sztabek czy monet bulionowych będą o kilka procent wyższe, ponieważ zawierają elementy takie jak marża dystrybutora oraz koszty bicia.

Jak pokazano, obliczenie wartości posiadanej inwestycji nie jest trudne. Do rachunku będą potrzebne dane dotyczące wagi posiadanego złota, bieżącej ceny uncji oraz kursu dolara do lokalnej waluty. Jednak należy pamiętać, iż uzyskany wynik wskazuje na wartość giełdową posiadanego złota w danym dniu. Ceny proponowane przez dystrybutorów będą zawsze wyższe ze względu na ponoszone przez nich koszty.

Dodaj komentarz