Czym jest złoto papierowe? Grudzień 10, 2015

Obecnie na rynku finansowym wyróżniamy dwie formy inwestycji w złoto – w postać fizyczną bądź papierową. Pod tym drugim pojęciem kryją się kontrakty terminowe, opcje, rachunki powiernicze w złocie oraz ETF’y. Ich rozwój nastąpił wraz z upadkiem porozumienia z Breton Woods, kiedy to cenę złota uniezależniono od dolara. Wówczas w przeciągu kilku lat cena za uncję kruszcu wzrosła z 35$ do 850 $.

Jak funkcjonuje rynek złota papierowego?

Rynek złota papierowego opiera się na obietnicy instytucji finansowych, które w formie papierów wartościowych gwarantują ich posiadaczom ekspozycję na zmiany cen kruszcu. Warto zaznaczyć, iż najczęściej nie mają one dostatecznego pokrycia w formie fizycznej. Funkcjonują w oparciu o instrumenty pochodne związane z ceną złota, dlatego ich wartość naśladuje jego wartość bieżącą na rynku. W ten sposób skonstruowana jest jedna z odmian ETF’ów.

Jakie są zalety tego instrumentu? A jakie wady?

Po pierwsze, charakteryzuje je wysoka płynność. Kwotowane są na największych giełdach, dlatego znalezienie kupca nie powinno stanowić problemu. Ponadto, można obracać posiadanym kontraktem właściwie całą dobę, podobnie jak na Forexie. Gra na instrumentach pochodnych oferuje możliwość wykorzystania wysokiej dźwigni finansowej, dzięki czemu zyski zostaną zwielokrotnione.
Z drugiej strony, dźwignia finansowa jest narzędziem dwustronnym. W przypadku, gdy sytuacja na rynku zmieni się w sposób przeciwny, do tego co obstawialiśmy, nasze straty będą wielokrotnie wyższe. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę ryzyko kursu walutowego. Fundusz ETF Gold jest notowany w funtach brytyjskich, zatem najlepiej dodatkowo zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą jego kursu.

Kilka faktów na temat złota papierowego

Pytając o cenę złota należy doprecyzować, o którą formę inwestycji pytamy – o złoto w postaci fizycznej czy papierowej? Klienci instytucjonalni kupują zarówno złoto fizyczne, jak i papierowe. Jednak zdecydowanie przeważają inwestycje w instrumenty pochodne. Dlatego też w 2011 r. derywaty złota stanowiły równowartość 50 mld uncji, podczas gdy w tym roku wydobyto go dziesięciokrotnie mniej! Rodzi to pewnego rodzaju ryzyko w przypadku, gdy posiadacze derywatów zażądają dostarczenia kruszcu. Kiedy zaufanie do rynku zostanie nadszarpnięte, inwestorzy masowo będą wycofywać się z rynku, co może doprowadzić do jeg upadku.

Którą inwestycję lepiej wybrać? Złoto fizyczne czy papierowe?

Przede wszystkim należy się zastanowić nad celem, jaki nam przyświeca przy zakupie złota. Kruszec w postaci fizycznej stanowi zabezpieczenie posiadanego majątku. Jest świetną alternatywą dla lokaty pieniężnej, która z powodu występowania inflacji może okazać się nieopłacalna. Dlatego jest dobrym sposobem na pomnażanie kapitału dla osób fizycznych. Natomiast złoto papierowo stanowi lepszą alternatywę dla osób chcących spekulować na jego cenie. Instrumenty te wykorzystują głównie klienci instytucjonalni, których siła nabywcza wielokrotnie przewyższa tę gospodarstw domowych.
Jak pokazano, złoto papierowe to jedynie potoczna nazwa na grupę instrumentów finansowych, których wartość związana jest z rynkową ceną złota. Wybierając tę formę lokowania kapitału należy wziąć pod uwagę nie tylko możliwość uzyskania wysokiego zwrotu z inwestycji, ale także szereg zagrożeń związanych ze zjawiskiem dźwigni finansowej. Równie ważny jest cel, jaki przyświeca przy decyzji wejścia na rynek złota. Jeżeli zależy nam na zabezpieczeniu posiadanego majątku, lepiej wybrać złoto w formie fizycznej. Natomiast osoby lubiące ryzyko, chcące zrealizować wysokie zyski w krótkim czasie, które równocześnie są świadome ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, powinny się zainteresować złotem papierowym

Dodaj komentarz