Pallad jako inwestycja Grudzień 15, 2015

Rynek palladu jest najmniej płynny ze wszystkich rynków matali szlachetnych. Składa się na to wiele czynników, a do najważniejszych należy wciąż słabe zainteresowanie nim. Jednak coraz większe niepokoje w rejonie południowej Afryki sprawiają, iż inwestorzy kierują uwagę z platyny właśnie na pallad.

Co warto wiedzieć o tym metalu?

Ponad połowa znanych złóż znajduje się na terytorium Rosji. Kolejnym największym dostawcą tego surowca jest RPA. Razem kontrolują około 80% światowego wydobycia. Jedynie niewielkie ilości pochodzą z Kanady oraz USA. Ze względu na sytuację polityczno-społeczną w krajach o największym wydobyciu wśród przedsiębiorców oraz inwestorów rodzą się obawy dotyczące podaży omawianego surowca. Z tego też powodu jego ceny mogą w krótkim czasie gwałtownie poszybować w górę.

Podobnie jak platynę wykorzystuje się pallad w przemyśle motoryzacyjnym. Używany jest do produkcji katalizatorów w samochodach posiadających silniki benzynowe. Dlatego też, jego ceny w dużym stopniu zależą od koniunktury na rynku samochodowym. Coraz większą rolę odgrywa również w jubilerstwie ze względu na wzrost popularności tzw. „białego złota”. Terminem tym określa się stop złota z innymi metalami – najczęściej palladem bądź niklem.

Jak inwestować w pallad?

Podobnie jak w przypadku złota, srebra i platyny można nabyć pallad w postaci fizycznej. Przyjmuje wówczas postać sztabek bądź monet. O ile pierwsza forma znana jest od dawna, o tyle palladowe monety są czymś nowym. Po raz pierwszy na rynku pojawiły się dopiero w 2005 r. Ta opcja jest dobrym rozwiązaniem dla osób posiadających niewielki kapitał. Jednak niezależnie od ilości kupionego surowca należy doliczyć koszty transportu, bicia sztabki bądź monety oraz ubezpieczenia posiadanej inwestycji.

W przypadku palladu można także zainwestować w ETF, które posiadają zabezpieczenie w fizycznym kruszcu i których jednostki uczestnictwa gwarantują udział w tych zasobach. Z punktu widzenia inwestora jest to rozwiązanie dużo wygodniejsze, ponieważ nie tylko nie ponosi on kosztów transportu czy ubezpieczenia, ale także nie musi się martwić o przechowanie. Obecnie istnieje tylko jeden taki fundusz, a jego akcje notowane są na London Stock Exchange.

Podobnie jak w przypadku innych metali szlachetnych można także zainwestować w akcje spółek wydobywczych. Jednak należy pamiętać, iż eksploatują one nie tylko pallad. Zatem cena ich akcji będzie zależna od cen innych surowców oraz od czynników wewnątrz spółek takich jak np. zarządzanie.

Czy warto inwestować w pallad?

Z jednej strony, metal ten wykorzystuje się w gałęziach o bardzo dużym potencjale rozwojowym. Przemysł samochodowy wciąż się zmienia, a coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin sprzyjają wydobyciu palladu. Podobnie sytuacja wygląda w przemyśle jubilerskim, a to ze względu na rosnącą popularność białego złota.

Z drugiej strony, pallad wydobywany jest w rejonach cechujących się wysoką destabilizacją polityczno-ekonomiczną. Zatem, jego ceny będą uzależnione od sytuacji w tamtym rejonie. Ponadto, jego ceny odnotowują największą zmienność wśród metali szlachetnych. Kolejnym czynnikiem zniechęcającym jest słabo rozwinięty rynek zbytu palladu w postaci fizycznej, co właściwie uniemożliwia upłynnienie inwestycji.

Podsumowując, każdy zainteresowany ulokowaniem kapitału w ten surowiec powinien sam rozważyć argumenty za i przeciw. natomiast faktem jest, iż coraz częściej inwestorzy kierują swoją uwagę na ten metal szlachetny. Oznacza to, iż w najbliższych latach można spodziewać się zarówno wzrostu rynku inwestycji w pallad a także jego rynku zbytu.

Dodaj komentarz