Platyna jako inwestycja Grudzień 15, 2015

Choć grupa metali szlachetnych jest szeroka, to jednak większość inwestorów koncentruje się na rynku złota. Dlaczego, skoro królową metali szlachetnych jest platyna? Dawniej srebro nazywano „złotem dla ubogich”, natomiast platynę okrzyknięto „złotem dla bogaczy”. Oznacza to, iż z powodu jej bardzo wysokiej ceny była dostępna wyłącznie wąskiemu gronu inwestorów. Czy tak jest nadal?

Co należy wiedzieć o platynie?

Przede wszystkim należy zastanowić się, gdzie znajdują się złoża tego surowca. Jak się okazuje, prawie 90% kopalń leży na terenach bardzo niestabilnych po

Platyna jako inwestycja

Platyna

litycznie, ekonomicznie i społecznie. Do rejonów najbogatszych w platynę należą RPA, Zimbabwe oraz Rosja. Co ważne, światowych złóż tego metalu jest aż piętnaście razy mniej niż złóż złota. Z drugiej strony jej wydobycie jest bardzo kosztowne, a obecne ceny uniemożliwiają zrealizowanie zysku z tytułu eksploatacji. Ponieważ podaż surowca jest coraz mniejsza z powodu zamykania nierentownych kopalń, przewiduje się dalszy wzrost ceny platyny.

Platyna, choć jest metalem szlachetnym, swoje główne zastosowanie znalazła w przemyśle motoryzacyjnym. Używa się ją przy produkcji katalizatorów w pojazdach z silnikiem diesla. Biorąc pod uwagę coraz ostrzejsze normy dotyczące emisji spalin, popyt na ten metal nie powinien spadać. Zatem, jego cena w znacznym stopniu zależy od koniunktury na rynku motoryzacyjnym. Ponadto, z platyny wytwarzana jest biżuteria. Aczkolwiek, popyt na nią zgłaszają głównie Japończycy i Chińczycy. Natomiast największy popyt na platynę inwestycyjną skupia się w USA.

Jak inwestować w platynę?

Podobnie jak w przypadku innych metali szlachetnych, najprostszą inwestycją jest zakup platyny w formie fizycznej. Jednak w Polsce rynek ten jest słabo rozwinięty. Ponadto, analizując wpływ obowiązkowego podatku VAT, premii związanej z wytopem monet oraz marży dealerskiej, okazuje się, iż jest to inwestycja wymagająca wysokiego kapitału początkowego. Warto również pamiętać, iż rodzimy rynek skupu platyny jest również słabo rozwinięty. Dlatego też warto rozważyć zakup oraz sprzedaż tego surowca za granicą.

Kolejną opcja są ETF’y (ang. Exchange Traded Funds). Jednak decydując się na inwestowanie w fundusze, warto wybrać te, które posiadają całkowite zabezpieczenie w postaci fizycznego metalu.

Warto również zastanowić się nad zakupem akcji spółek wydobywczych. Obecnie eksploatacja złóż jest skoncentrowana w rękach trzech największych koncernów. Jednak tutaj należy rozważyć, na ile wzrost cen kruszcu przełoży się na wzrost cen akcji.

Choć platyna jest metalem rozpowszechnionym w przemyśle motoryzacyjnym i jubilerskim, to wciąż jest niedoceniana przez inwestorów. Wpływa na to wiele czynników. Po pierwsze, wysokie koszty eksploatacji sprawiają, iż koncerny wydobywcze nie przynoszą pożądanych zysków, co skutkuje zamykaniem kolejnych spółek. Ponadto, mimo że platyna, podobnie jak złoto, jest traktowana jak wartość dewizowa, to obłożona jest 23% podatkiem VAT. Dodając koszty bicia monety oraz marżę dealerską okazuje się, iż jest to niezwykle droga inwestycja i przez to dostępna wyłącznie nielicznym.

Dodaj komentarz