Srebro jako inwestycja Grudzień 15, 2015

Myśląc o rynku metali szlachetnych, na pierwszy plan zawsze wysuwa się złoto. Jednak grupa ta jest o wiele szersza. Przykładowo, srebro może stanowić równie atrakcyjną inwestycję. Podobnie jak miedź czy platyna, jest ono surowcem wykorzystywanym na szeroką skalę w przemyśle. Jest dużo tańsze niż złoto, przez co bardziej dostępne dla mniej zamożnych, ale równie przedsiębiorczych, inwestorów.

Do czego wykorzystuje się srebro?

Jeszcze do niedawna przemysł fotograficzny wykorzystywał ten kruszec do produkcji filmów. Jednak zmiany w technologii, zwłaszcza pojawienie się aparatów cyfrowych, spowodowały spadek popytu na srebro w tej gałęzi około 10-krotnie. Natomiast papier wzbogacony o srebro wciąż wykorzystują radiolodzy, według których wykonane na nim zdjęcia gwarantują lepszą precyzję niż obraz cyfrowy. W nowoczesnych technologiach wykorzystuje się ten kruszec do produkcji płyt CD/DVD, klawiatur, ekranów plazmowych oraz układów scalonych.

Srebro rodzime w Muzeum Mineralogicznym im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu. źródło wikipedia

Srebro rodzime w Muzeum Mineralogicznym im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu. źródło wikipedia

Jaki to ma związek z cenami srebra na rynku?

Cena srebra, choć w mniejszym stopniu niż złota, również poszybowała w górę. Na początku XXI w. uncja kruszcu kosztowała zaledwie 4,5 $, a dziesięć lat później już 18 $. Rozważając współczesne zastosowanie srebra w przemyśle, okazuje się, iż jest ono niezbędne, niemniej jednak jego koszt stanowi śladowy ułamek ogólnych kosztach produkcji. Dlatego też popyt na srebro jest mało elastyczny cenowo. Wzrost jego ceny, nie przekłada się znacząco na wzrost kosztów produkcji. Jest to sytuacja odwrotna do surowców takich jak ropa naftowa czy gaz.

Ponadto srebro, bardziej niż złoto, jest podatne na spekulacje i dlatego w sposób gwałtowny zmienia się jego cena. Nie bez powodu amerykańscy inwestorzy mówią „gold for protection, silver for profit”.

Dlaczego warto zainwestować w srebro?

Przede wszystkim jest ono tańsze niż złoto. W przypadku złota jednorazowa inwestycja wymaga znacznie wyższego kapitału. W przypadku srebra, można je dokupywać za niewielką kwotę niemalże codziennie. Z drugiej strony, jest ono opodatkowane podatkiem VAT, o czym należy pamiętać decydując się na zakup.

Posiada także większy potencjał wzrostu ceny w przyszłości. Jak pokazują dotychczasowe trendy, srebro jest metalem, którego wartość w okresie hossy wzrasta dużo szybciej niż srebra. Jednak w okresie bessy, dużo szybciej szybuje w dół.

Z drugiej strony, zasoby srebra są 17-krotnie wyższe niż złota. Jednak jego powszechna obecność w przemyśle i skala wykorzystania sprawia, iż jego złoża są w większym stopniu eksploatowane.

O czym należy pamiętać?

Decydując się na zakup srebra, należy pamiętać, iż wzrost ceny tego kruszcu nie oznacza realizacji zysku z posiadanej inwestycji. Dzieję się tak ze względu na obowiązki podatkowe. Nie oznacza to jednak, iż na srebrze nie można zarobić. Jednak, jak wskazują analizy, jego cena musi się podnieść o 22%, aby mówić o pewnym zysku.

Jak się okazuje, srebro jest równie atrakcyjną inwestycja co złoto. Jest od niego tańsze i dlatego dostępne szerszemu gronu inwestorów. Również jego ceny w okresie hossy szybciej rosną. Z drugiej strony, należy pamiętać o obowiązku podatkowym oraz o silnych spadkach w czasie bessy. Jednak zainteresowanie samym metalem w formie fizycznej oraz powiązanymi z nim kontraktami terminowymi będzie coraz większe z powodu jego szerokiego zastosowania w przemyśle. Wzrost popytu na rynku finansowym dodatkowo przełoży się na cenę tego kruszcu.

Dodaj komentarz