Portfel inwestycyjny – dywersyfikacja ryzyka Grudzień 19, 2015

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oznacza odpowiednie dobranie instrumentów tak, aby zminimalizować ryzyko straty i równocześnie zoptymalizować zysk. Oznacza to taką strukturę posiadanych inwestycji, która pozwoli na zabezpieczenie się przed potencjalnymi kryzysami na rynkach. Należy przy tym pamiętać, iż posiadane aktywa powinny być jak najmniej ze sobą skorelowane.

Z czego powinien się składać portfel inwestora?

 

Zanim przystąpimy do budowy samego portfela, należy się zastanowić o jakim inwestorze mówimy. Inny potencjał posiada jednostka, a inny instytucja wyposażona w liczną wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt o wysokiej mocy obliczeniowej. W niniejszym artykule skupimy się na indywidualnym portfelu inwestycyjnym.

Zgodnie z regułą Markowitza należy dobrać instrumenty tak, aby 17%-40% z nich stanowiły inwestycje alternatywne. Takie działanie zapewnia nie tylko skuteczną dywersyfikację, ale także czyni posiadany portfel odpornym na dekoniunkturę. Zatem, już niewielki udział tych inwestycji zmniejsza wrażliwość zysku na kryzysy giełdowe. Co do metali szlachetnych, zaleca się, aby ich udział wahał się między 5% a 20%.

Co należy wiedzieć o korelacji między metalami szlachetnymi a inwestycjami klasycznymi?

 

Przede wszystkim, zależność ta nie jest stała w czasie. Wraz ze zmianą czynników polityczno-społeczno-ekonomicznych może się zmienić zarówno siła jaki i kierunek korelacji. Jednak, jak pokazują badania, metale szlachetne zawsze stanowiły dobrą alternatywę dla klasycznej giełdy. W przypadku rynków europejskich wykazano dość znaczącą zależność między indeksami giełdowymi a ceną złota. W przypadku platyny oraz srebra korelacja ta jest wręcz istotna.

Należy również pamiętać, iż w okresie stagnacji ceny metali szlachetnych charakteryzują się silną ujemną korelacją z indeksami giełdowymi. Natomiast w okresie wzrostu gospodarczego, inwestorzy mogą czerpać zyski właściwie z każdej inwestycji. Wówczas ceny metali szlachetnych są dodatnio skorelowane z indeksami giełdowymi, co oznacza brak efektu dywersyfikacji przy inwestowaniu w rynki alternatywne. W czasie bessy wyłącznie złoto stanowi alternatywę dla inwestycji giełdowych. Nie tylko zabezpieczy zysk przed nagłymi zmianami, ale także zagwarantuje stabilność posiadanego kapitału. W przypadku srebra, jego ceny są związane z sytuacją na parkietach. Natomiast zależność taką ciężko obliczyć dla platyny i palladu, ponieważ ich ceny związane są przede wszystkim z sytuacją polityczno-ekonomiczną krajów ich wydobycia.dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Rozważając korelację metali szlachetnych z najważniejszymi walutami (tzn. dolarem i euro) można zaobserwować silnie ujemny związek. Jednak w przypadku dolara siła ta jest coraz mniejsza, co wiąże się z deprecjacją tej waluty.

W jakie instrumenty powiązane z cenami metali szlachetnych należy zainwestować aby skutecznie zdywersyfikować posiadany portfel inwestycyjny?

 

Dobrym rozwiązaniem jest powierzenie swoich oszczędności funduszom inwestycyjnym. Są to instytucje profesjonalnie zarządzane, posiadające wykwalifikowaną kadrę, która zadba o pomnożenie zysku. Ponadto rynek ten charakteryzuje się większą płynnością niż rynek metali szlachetnych w formie fizycznej. Szczególne trudności ze zbyciem posiadanego kruszcu mogą mieć właściciele palladu i platyny.

W przypadku złota oraz srebra można pomyśleć o zakupie sztabek bądź monet. Złoto od zawsze było bardzo pożądane i można było za nie kupić niemalże wszystko. Podobnie rzec ma się ze srebrem. Dlatego też inwestorzy nie powinni mieć problemów z odsprzedażą posiadanych kruszców.

Obserwując tendencje na rynku finansowym, można wysnuć wniosek, iż inwestycje alternatywne będą miały coraz większe znaczenie. Już teraz są świetnym sposobem na dywersyfikację posiadanego portfela. Należy jednak pamiętać o odpowiednich proporcjach instrumentów klasycznych i tych mniej standardowych. Równocześnie trzeba mieć na uwadze, iż rynek metalów szlachetnych nie jest wolny od ryzyka.

Dodaj komentarz