LBMA – London Bullion Market Association i LPPM London Platinum and Palladium Market Styczeń 7, 2016

Londyn – jedno z największych centrum finansowych. To właśnie tu rozwinęły się dwie bardzo ważne giełdy obrotu metalami szlachetnymi. W ich strukturach wykształciły się podmioty, które skupiają i certyfikują mennice produkujące sztabki o najwyższej jakości. O taką akredytację ubiegają się największe i najbogatsze światowe mennice. Dlatego też warto prześledzić, jak działają LBMA i LPPM i dlaczego wydawane przez nie akredytacje są akceptowane na całym świecie.

Czym są LBMA i LPPM?

London Bullion Market Association (LBMA) jest podmiotem działającym w ramach London Bullion Market (LBM) – czyli giełdy, na której notuje się złoto i srebro. Samo LBMA zajmuje się wydawaniem certyfikatów dla mennic z całego świata, które zechcą się o nie ubiegać. Natomiast London Platinum and Palladium Market (LPPM) jest to parkiet, na którym są kwotowane ceny platyny i palladu. Również tutaj wydawane są odpowiednie akredytacje dla podmiotów zajmujących się biciem sztabek z metali szlachetnych

Co należy wiedzieć o LBM?

London Bullion Market (LBM) jest jedną z najstarszych światowych giełd. Funkcjonuje w godzinach 8:30 – 16:00 (czasu lokalnego), a kurs jest podawany dwa razy dziennie – o godzinie 10:30 i o 15:00. Ustalana cena jest wypadkową wielu czynników. A wśród nich np.: kursy najważniejszych walut, ceny ropy naftowej, sytuacja polityczno-ekonomiczna na świecie czy nawet katastrofy naturalne. Kurs złota jest ustalany w walucie lokalnej (tzn. funtach brytyjskich), a następnie przeliczany na euro i dolary amerykańskie.

Dlaczego akredytacja LBMA jest taka ważna?

Złote sztabki wyprodukowane przez mennice posiadające taki certyfikat są szeroko akceptowane na świecie. Dlatego też, ich ewentualna sprzedaż jest dużo łatwiejsza niż tych pochodzących z nieakredytowanych mennic. Dzieje się tak dlatego, iż aby zdobyć ten certyfikat dany podmiot musi spełnić szereg restrykcyjnych wytycznych. Ponadto, na mennicy ciąży obowiązek uiszczenia depozytu w wysokości nawet kilkunastu milionów dolarów. Następnie, przechodzi trzyletni etap weryfikacji. Po uzyskaniu certyfikatu godzi się na doraźne kontrole ze strony LBMA. Stąd wynika zaufanie do tych podmiotów.

Należy przy tym pamiętać, iż to nie sztabki posiadają akredytacje, a mennica je produkująca. LBMA nie certyfikuje pojedynczych wyrobów mennicy. Dlatego też, jeżeli podmiot dostarczający złote sztabki na rynek posiada odpowiedni certyfikat, to również produkt go posiada.

Obecnie na liście akredytowanych mennic znajduje się 70 podmiotów z 30 państw. Jeśli chodzi o rynek polski, tylko jedna spółka posiada akredytację LBMA. Wchodzi ona w skład grupy KGHM. Jednakże, nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Czy tylko złoto jest akredytowane przez LBMA?

Nie. LBMA posiada również listę certyfikowanych mennic, które produkują srebrne sztabki. Również w tym wypadku stawiane kryteria są bardzo wysokie, a na ich spełnienie mogą sobie pozwolić największe i najbogatsze spółki.

A dlaczego LPPM jest takie ważne?

Londyn od zawsze wiódł prym w rozwoju badań nad platyną i palladem. Dlatego też to właśnie tutaj rozwinęła się największa i najważniejsza giełda, na której kwotowane są właśnie te metale. W roku 1987 przy współudziale i pomocy ze strony Banku Anglii (ówczesnego regulatora rynku metali szlachetnych w Zjednoczonym Królestwie) ogłoszono powstanie LPPM. Od tamtego czasu wpływa na światowe ceny tych kruszców. Ponadto LPPM, podobnie jak LBMA, wydaje swoje certyfikaty.

LPPM dwa razy dziennie podaje ceny notowanych metali. Ma to miejsce o godzinie 9:45 i 14:00 lokalnego czasu. Ceny te wpływają nie tylko na zachowania rynku w innych regionach świata, ale także na realną sferę gospodarki np. na przemysł, w którym wykorzystywane są te surowce.

Dlaczego certyfikacja LPPM jest taka ważna?

Podobnie jak w przypadku LBMA, stawiane wymogi są bardzo restrykcyjne. Kryteria dotyczą nie tylko produkcji sztabek platyny czy palladu, ale także wskaźników finansowych podmiotów ubiegających się o certyfikat.

Podsumowując…

… Londyn ze względu na swoje historyczne zaangażowanie w handel złotem, srebrem, palladem i platyną stał się miejscem, gdzie powstały najważniejsze parkiety kwotujące metale szlachetne. Notowane na nich metale pochodzą z mennic, które zdobyły odpowiednie certyfikaty. Jak się okazuje, ze względu na wysokie wymagania oraz długi proces weryfikacji, tylko największe spółki mennicze mogą ubiegać się o taką akredytację. Inwestując w metale szlachetne warto wybierać te sztabki, które wyprodukowane zostały przez podmioty posiadające certyfikaty LBMA i LPPM. Taka inwestycja nie tylko obarczona jest niskim ryzykiem, ale także osiąga wyższe ceny na rynku wtórnym.

Linki

Strona główna Giełdy Londyńskiej: http://www.lbma.org.uk
Listy akredytowanych mennic: http://www.lbma.org.uk/the-good-delivery-list

 

Dodaj komentarz