COMEX Chicago Mercantile Exchange (CME Group) Styczeń 8, 2016

Wśród parkietów ważnych z punktu widzenia handlu metalami szlachetnymi należy wymienić Chicago Mercantile Exchange (CME Group), która jest największą giełdą instrumentów pochodnych. Dlatego też właśnie ta giełda przyciąga uwagę analityków. Często stawia się pytania dotyczące zapasów Comexu (jednego z podmiotów CME Group) celem rozliczenia kontraktów. Co ważne, nie wszystkie mennice mogą na ten rynek dostarczać swoje sztabki. Ten przywilej posiadają tylko te akredytowane przez Comex.

Co należy wiedzie o Comex? Jakie podmioty wchodzą w skład CME Group?

Commodity Exchange (Comex) powstała w 1933 r. Od roku 2006 parkiet ten stał się oddziałem The New York Mercantile Exchange (Nymex), która wchodzi w skład Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Dopiero od 1974 r. handelu się na Comexie kontraktami terminowymi typu future. Opcje na giełdę wprowadzono dopiero w 1982 r. Kontrakty terminowe opiewają na metale szlachetne (złoto i srebro) oraz aluminium i miedź. Opcje stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich transakcji. Co ciekawe, handel odbywa się w formie elektronicznej oraz w systemie open outcry. Oznacza to, iż maklerzy obecni na giełdzie dokonują transakcji z wykorzystaniem ustalonych gestów i okrzyków.

Jakie kontrakty terminowe są najpopularniejsze?

Największą część transakcji stanowią kontakty terminowe na złoto o wadze 100 uncji (oz.). Dostępne są również te opiewające na 50 oz. i 10 oz. Jeśli chodzi o srebro, dominują kontrakty na 5 000 oz. tego metalu szlachetnego. Co do terminów wygaśnięcia kontraktów, to dla złota rozliczenia odbywają się w miesiącach parzystych (II, IV, VI, VII, X i XII), a dla srebra w miesiącach nieparzystych (I, III, V, VII, IX i XI). Ponadto, kwotowane są także kontrakty z terminem wygaśnięcia do dwóch miesięcy.

Czy wszystkie sztabki mogą trafić na COMEX?

Nie. Do dostaw uprawnione są wyłącznie te podmioty, które posiadają akredytację tego podmiotu. Aby uzyskać stosowny certyfikat dana mennica czy rafineria musi przestrzegać ściśle wytycznych parametrów dotyczących finalnego produktu. Lista akredytowanych podmiotów jest dostępna na stronie internetowej CME Group. Co ważne, lista ta jest stale aktualizowana. Ponadto, prowadzona jest lista rafinerii, które utraciły ten certyfikat i nie mogą już dłużej dostarczać swoich produktów na giełdę.

Jakie warunki muszą spełnić mennice, aby uzyskać akredytację?

Główne wytyczne dotyczą parametrów produkowanych sztabek. Waga każdej z nich musi wynosić około 100 oz. +/- 5 oz. Ponadto, akceptowane są trzy sztabki o wadze 1000 g. każda, gdyż mieszczą się one w przedziale wagowym pojedynczej 100-uncjowej sztabki. Próba wykorzystanego złota nie może być mniejsza niż 995. Dla srebra próba ta jest jeszcze wyższa i wynosi 999.

Dlaczego akredytacja jest taka ważna?

Dzięki temu giełda tworzy pewnego rodzaju zabezpieczenie. Nabywa również pewność, iż do obrotu trafiają tylko te produkty spełniające stawiane standardy.

Co ważne, dla bezpieczeństwa i jakości gromadzonych sztabek ważna jest nie tylko akredytacja podmiotu produkującego, ale także tego transportującego złoto do skarbca.

Jeżeli sztabka wyprodukowana przez akredytowaną mennicę została podjęta ze skarbca, to nie może do niego ponownie wrócić. Jeżeli jej posiadacz chciałby ją zwrócić, musi najpierw udać się do akredytowanej przez Comex mennicy czy rafinerii, która najpierw przetopi sztabkę, a następnie zacertyfikowanym transportem dostarczy produkt na giełdę. Wszystkie te działania mają ten sam cel – dbałość o jakość gromadzonego złota oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa oszustwa.

Podsumowując…

… CME Group jest podmiotem, w którego struktury wchodzi Comex. Na tym parkiecie odbywa się handel instrumentami pochodnymi (kontrakty future oraz opcje – w mniejszym stopniu) opiewającymi na złoto, srebro, miedź i aluminium. Jeśli chodzi o gromadzone złoto czy srebro, pochodzą one tylko i wyłącznie z podmiotów akredytowanych przez Comex. Dzięki temu na rynek trafiają tylko te sztabki spełniające najwyższe standardy. Inną ciekawą kwestią jest pytanie, o ilość zasobów kruszcu w postaci fizycznej na rynku.

Dodaj komentarz