Inwestycje w metale szlachetne – prognozy na 2016 rok Styczeń 30, 2016

Jak wiadomo, na sytuację na rynkach finansowych wpływają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i geopolityczne. Niestety, te nie nastrajają optymistycznie. Planowane podwyżki stóp procentowych w USA, narastające konflikty na wschodzie Europy, kryzys imigracyjny, umacniające się Państwo Islamskie, wzrost zagrożenia terroryzmem, sytuacja polityczna w południowej Afryce – wszystko to stanowi jedynie część przyczyn obecnych nastrojów inwestorów. Rok 2015 dał się poznać jako czas znaczącego spadku cen na wszystkich rynkach metali szlachetnych. A jak będzie w rozpoczynającym się 2016 roku?

To, co interesuje inwestorów najbardziej to ceny złota

Jak wskazują analitycy, cena złota prawdopodobnie spadnie nieznacznie poniżej 1000 USD za uncję. Najbardziej fatalistyczne scenariusze przewidują, iż w grudniu 2016 r. wyniesie ona ponownie 1000 USD/oz. Jednakże dołek ten ma zapoczątkować długotrwały trend wzrostowy. Choć możliwe są chwilowe spadki, to do 2020 r. cena kruszcu ma powrócić do poziomu ok. 1700 USD/oz.

Cena złota w 2016 r. będzie się kształtować pod wpływem kilku czynników. Najważniejszym z nich są przewidywane posunięcia Fedu. Ponieważ stopy procentowe w USA są na bardzo niskim poziomie, wciąż oczekuje się ich podwyższenia, co z pewnością odbije się na rynku złota. Z drugiej strony, kierunek tych zmian nie jest jednoznaczny. Jak wskazują analitycy, zacieśnieniu polityki pieniężnej USA zazwyczaj towarzyszy jej rozluźnienie przez banki centralne innych państw, zatem największy wpływ na cenę złota będzie miała wypadkowa tych zmian.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest popyt zgłaszany przez Chiny i Indie, a ten obecnie pokrywa 2/3 całego zapotrzebowania na kruszec. Ze względu na złe warunki klimatyczne i starty ponoszone przez ludność popyt ten osłabił się. W przypadku Indii, ostatni kwartał roku jest szczególnie dobrym czasem na zawieranie związków małżeńskich, co wpływa na wzrost zainteresowania kruszcem. Niestety, przy ograniczonych dochodach popyt z tego tytułu zmalał.

Z drugiej strony, podejrzewa się, iż to właśnie popyt na metal fizyczny zgłaszany przez jubilerów wywinduje ceny złota w górę. Równocześnie, analitycy wskazują, że w przeciągu najbliższych dwóch lat jubilerzy wypełnią lukę jaką stworzyli inwestorzy odwracając się od inwestycji w złoto.

Równocześnie, niskie ceny złota zachęcają do robienia inwestycji – zwłaszcza tej w metal fizyczny. Przewiduje się, iż po przekroczeniu poziomu 2000 USD/oz dojdzie do pęknięcia banki spekulacyjnej, a instrumenty pochodne oparte na złocie staną się bezwartościowe.

A co z pozostałymi metalami?

Rok 2015 nie zakończył się optymistycznie dla pozostałych metali szlachetnych. Jednakże, 2016 r. ma być kluczowym zwłaszcza dla srebra. Przewiduje się, iż w najbliższym czasie światowa gospodarka przyspieszy, co przełoży się na wzrost popytu przemysłowego i inwestycyjnego na srebro. Ponadto, jeśli popyt przemysłowy nie będzie kształtować się na oczekiwanym poziomie, to zostanie on zastąpiony przez ten zgłaszany ze strony pojedynczych inwestorów. Na tej podstawie, wysunięto hipotezę, iż w nadchodzącym czasie ceny srebra zanotują rekordowe wzrosty.

Najbardziej optymistyczną prognozę przedstawia Saxo Bank. Według analityków srebro może zanotować wzrost wartości nawet o 1/3. Wiązać się to będzie z polityką dotyczącą emisji dwutlenku węgla. Srebro wykorzystywane jest w produkcji baterii słonecznych, których użycie będzie stale zrastać.

Co do platyny, ta od kilku lat znajduje się w trendzie spadkowym ze względu na silne powiązania jej ceny z sytuacją na rynku złota. Niestety, ta negatywna tendencja będzie się utrzymywać. Przewiduje się, iż 2016 r. zakończy się nadwyżką podaży nad popytem. Wiąże się to ze wzrostem wydobycia platyny po zakończeniu strajków w południowej Afryce oraz z równoczesnym spadkiem popytu.

Ciężko przewidzieć, co stanie się z ceną palladu. Z jednej strony jest on wydobywany w rejonach o wysokiej niestabilności politycznej. Z drugie jednak, wciąż jest używany do produkcji katalizatorów silników benzynowych. Być może polityka dotycząca emisji spalin również i na tym rynku wpłynie na wzrost cen kruszcu.

Podsumowując…

Dla podsumowania wniosków stworzono tabelę czynników, które mogą wpłynąć pozytywnie i negatywnie na rynki metali szlachetnych. Prezentuje się ona następująco:

Tabela 1 Czynniki wpływające na notowania metali szlachetnych

Czynniki na „plus”

Czynniki „na minus”

– odpowiedź innych banków centralnych na politykę Fedu;

– popyt na metale w formie fizycznej zgłaszany przez indywidualnych inwestorów, jubilerów, przemysłowców oraz banki centralne;

– rosnący popyt indywidualny na metale szlachetne w Chinach i Indiach;

– polityka prośrodowiskowa – zwłaszcza w zakresie emisji CO2;

– zażegnanie konfliktów politycznych w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce.

– polityka Fedu;

– pęknięcie bańki spekulacyjnej;

– eskalacja problemów politycznych w rejonach dotkniętych wojną;

– zaangażowanie Rosji w konflikty zbrojne;

– nadmierna podaż kruszców (zwłaszcza tych wydobywanych w południowej Afryce) przy malejącym popycie.

Źródło: opracowanie własne.

Rynek metali szlachetnych cechuje się dużą niepewnością. Jest on bardzo wrażliwy na wpływ wielu czynników – nie tylko tych ekonomicznych, ale też politycznych. W najbliższym czasie największe znaczenie będą miały decyzje Fedu. Ponieważ cena złota wpływa na wartość pozostałych metali szlachetnych, to właśnie zmiany na tym rynku odegrają kluczową rolę. Wśród innych czynników należy nadmienić sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie oraz na wschodzie Europy, popyt ze strony inwestorów indywidualnych, a także politykę środowiskową (zwłaszcza tę w zakresie emisji dwutlenku węgla). Jedno na pewno się nie zmieni – złoto (zwłaszcza fizyczne) pozostanie walorem wiarygodnym w czasach niestabilności. Świadczą o tym chociażby robione zakupy przez banki centralne i ich żądania zwrotu fizycznego kruszcu.

Dodaj komentarz