Sytuacja na rynku metali szlachetnych w 2015 r. – analiza Styczeń 31, 2016

Inwestycje w metale szlachetne nie są już postrzegane jako przywilej ludzi zamożnych. Biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe, coraz więcej ludzi kieruje swoje zainteresowanie na rynki alternatywne. Czy ich inwestycja opłaciła się w 2015 roku? Analizując wydarzenia minionego roku na rynkach metali szlachetnych, warto je odnieść do prognoz, jakie przestawiano na początku 2015 r.

Czego spodziewano się w 2015 r.?

Co do ceny złota, oczekiwało się, iż będzie rosła w sposób stabilny aż do poziomu 1600-1700 USD/oz. Chociaż, brano pod uwagę ewentualne spadki, to jednak zaprzeczano by cena osiągnęła poziom 1050-1100 dolarów za uncję. Ponadto, podkreślano, iż po okresach nagłych spadków cen złota, kruszec ten jest w posiadaniu wyłącznie tych osób, dla których takie wahania są nieznaczące. Zwracano także uwagę na rolę Chin w kształtowaniu się cen złota.

W przypadku srebra, przewidywano, iż jego ceny będą się zmieniać w tym samym kierunku, co złota, jednakże z dużo większą gwałtownością. Dużą rolę w tym przypadku miał odgrywać popyt przemysłowy pokrywający 60% ogólnego zapotrzebowania na ten kruszec. Choć srebro w wielu przypadkach posiada tańsze zamienniki, to jednak większość branż nie może go zastąpić. Stąd też, popyt przemysłowy na ten metal miał utrzymywać się na wysokim poziomie. Podobnie miało być z popytem osób indywidualnych na metal fizyczny.

Przewidywano, iż zapotrzebowanie na pallad spadnie, a wydobycie wzrośnie. Miało to związek z zakończeniem strajków w kopalniach na terenie RPA. Podobna sytuacja miała zajść na rynku palladu. Jednakże biorąc pod uwagę występującą lukę między podażą a popytem, ceny tych metali miały kształtować się na poziomie wyższym niż w 2014 r.

A jak było naprawdę?

Wykres 1 Ceny złota w 2015 r.

ceny złota

Źródło: http://www.nasdaq.com/markets/gold.aspx?timeframe=1y [01.01.2016].

Jak pokazuje powyższy wykres, przewidywania nie sprawdziły się. Cena złota zamiast przekroczyć próg 1600 USD/oz osiągnęła poziom bliski 1000 USD/oz. Optymizmem nastraja ostatni tydzień grudnia, gdzie cena delikatnie podniosła się. Jednakże, okres około świąteczny jest czasem specyficznym i na jego podstawie nie powinno się wyciągać pochopnych wniosków, co do ewentualnego odbicia ceny złota w przyszłym roku.

Jednakże porównując ceny z początku i końca roku, okazuje się, że zwrot z inwestycji wyniósł około -8%. Okazuje się, że ceny złota nie były tak niskie od pięciu lat. 1055 USD za uncję zanotowano ostatni raz w 2009 r. Analitycy wiążą te negatywne zmiany na rynku z planowanymi przez Fed podwyżkami stóp procentowych. O wpływie decyzji Fed-u na ceny złota świadczy chociażby lekki ich wzrost z września 2015 r. Wówczas zdecydowano ostatecznie o pozostawieniu stóp procentowych na obecnym poziomie. Według ekspertów odbicie na rynku złota zacznie się w momencie gdy cena kruszcu osiągnie poziom poniżej 1000 USD/oz.

Wykres 2 Ceny srebra w 2015 r.

ceny srebra

 

Źródło: http://www.nasdaq.com/markets/silver.aspx?timeframe=1y [01.01.2016].

Jak widać, przewidywania, co do analogicznych ruchów cen na rynku srebra sprawdziły się. Niestety, podobnie jak złoto, zanotowało tym roku mocny spadek. Zamiast planowanych 30 USD/oz, rok zamknął się na poziomie niecałych 14 USD/oz. Podobnie jak w przypadku rynku złota, podejrzenie o podwyżce stóp procentowych przez Fed doprowadziło do wzrostu cen srebra (wrzesień 2015). Jednakże, na przestrzeni całego roku trend cen srebra był spadkowy.

 

Dodaj komentarz